Logo Eltrans Baterie
Wersja angielska Wersja rosyjska

testowanie baterii kwasowej (w tym żelowej) i zasadowej

Jak zmierzyć rzeczywistą pojemność baterii?
Eltrans Baterie

testowanie baterii kwasowej (w tym żelowej) i zasadowej

Jak zmierzyć rzeczywistą pojemność baterii?
testowanie baterii

Choć baterie trakcyjne i stacjonarne zostały zaprojektowane po to, by były w stanie podołać dużym wyzwaniom, to jednak są one jednymi z najintensywniej eksploatowanych źródeł energii w przemyśle. Często pracują niemalże bez przerwy. Ich żywotność jest przeważnie z góry określona, jednakże odpowiednie korzystanie i unikanie zachowań, które mogą im szkodzić pozwala wydłużyć czas jej użytkowania. Żeby dowiedzieć się, w jakim stanie jest dane źródło energii pomocne okazuje się testowanie baterii trakcyjnej. Daje to ważne informacje o baterii i pozwala zdecydować na przykład, czy już nadszedł czas na wymianę lub regenerację, czy też nie.

Jakie informacje możemy uzyskać testując baterię?

Bateria stanowi często znaczącą wartość urządzenia. Jest przy tym najszybciej zużywającym się elementem i najczęściej stanowi o tym ile czasu dane urządzenie może być użytkowane. Wymiana baterii, przestoje urządzenia to są wymierne i nierzadko duże koszty. Systematyczne testowanie baterii dostarcza nam informacje o tym jaka jest aktualna, maksymalna pojemność baterii. W przypadku baterii trakcyjnych i stacjonarnych (kwasowych w tym żelowych i zasadowych) aby uzyskać rzetelną informację o stanie baterii, musimy sprawdzić jaki ładunek możemy uzyskać z w pełni naładowanej baterii.

1. Czy bateria jest użytkowana we właściwy sposób?

Szybki spadek sprawności baterii może świadczyć o tym, że bateria jest niewłaściwie eksploatowana: na przykład niedoładowywana.

2. Jaki jest aktualny stan baterii i kiedy może być wymagana jej wymiana lub regeneracja?

Pozwala to z wyprzedzeniem przewidzieć przestoje urządzenia oraz koszty związane z wymianą lub regeneracją baterii.

3. Jaki jest stan baterii poddanej regeneracji?

Zlecenie regeneracji baterii stanowi spory wydatek. Po przeprowadzeniu regeneracji warto zweryfikować jaką bateria odzyskała faktyczność sprawność.

4. Kontrolne sprawdzenie w przypadku problemów zgłaszanych przez klientów wynajmujących sprzęt.

Koszty wysyłania serwisu do zgłoszeń dotyczących wydajności baterii mogą stanowić znaczącą wartość. Dopiero uzyskanie informacji o faktycznej sprawności baterii może ograniczyć takie interwencje. Nie bez znaczenia jest również zaufanie klienta, który w oparciu o raport sprawności może ocenić sytuację.

5. Wycena baterii w przypadku jej zakupu lub sprzedaży.

Koszt baterii stanowi zwykle znaczącą wartość zakupu lub sprzedaży urządzenia. Aby wycenić baterię wymagane jest sprawdzenie jej rzeczywistej sprawności.

6. Odsiarczanie baterii.

Jednym z elementów regeneracji baterii jest jej odsiarczanie. Odsiarczania polega na cyklu ładowań niskimi prądami i rozładowań w kontrolowanych warunkach. Do przeprowadzania procesu odsiarczania można wykorzystać w fazie rozładowania - tester baterii oraz prostownik serwisowy PS7 w fazie ładowania.

7. Inne działania serwisowe, takie jak obciążenie baterii podczas kontroli ogniw.

Urządzenie do testowania baterii

Tester baterii trakcyjnych to urządzenie o stosunkowo niedużych gabarytach. Zaprojektowane tak, by można było je wykorzystać w różnych miejscach i warunkach. Ma małą wagę oraz przemyślaną konstrukcję, która umożliwia przenoszenie testera w dowolne miejsce. Dzięki temu łatwo jest poznać informacje o baterii nie tylko w siedzibie firmy, ale też w terenie, co jest dużym udogodnieniem. Podstawowa wersja testera TBA 150 24-80 pwm obsługuje napięcia od 24V, do 80V przy prądzie od 5 do 150 A, a także baterie o niższych napięciach, odpowienio niższym prądem .

tel. 668 501 463, email: biuro@eltransbaterie.pl

tester baterii TBA150 (24-80)pwm

TBA 150 (24-80)pwm

Do testowania baterii o mniejszych napięciach dedykowany jest tester TBA 150 (6-24)pwm który obsługuje napięcia od 6V do 24V przy prądzie od 5 do 150A, a także mniejsze napięcia odpowiednio niższymi prądami.

tester baterii TBA150 (6-24)pwm

TBA 150 (6-24)pwm

Do testowania baterii o większych pojemnościach (powyżej 750Ah) dedykowany jest tester TBA 300 (24-80)pwm który obsługuje napięcia od 24V do 80V przy prądzie od 5 do 300A, a także mniejsze napięcia odpowiednio niższymi prądami.

tester baterii TBA300 (24-80)pwm

TBA 300 (24-80)pwm

tel. 668 501 463, email: biuro@eltransbaterie.pl

Do testowania baterii stacjonarnych dedykowany jest tester TBA 60 (48/110/220), który obsługuje napięcia 48V, 110V, 220V przy prądzie od 5 do 60A, a także inne napięcia w zakresie od 25V do 220V prądem od 5 do 40A.

tester baterii TBA150 (48/110/220)

TBA 60 (48/110/220)

Jak prawidłowo przetestować baterię?

Przede wszystkim wydajność baterii można zmierzyć tylko przy jej pełnym załadowaniu. Zanim zatem przystąpimy do testu, należy podłączyć baterię do prostownika i ją doładować. Następnie możemy podłączyć okablowanie urządzenia. Tester baterii jest wyposażony w specjalne zabezpieczenia chroniące przed błędnym podpięciem. Jeśli do takiego dojdzie, na urządzeniu wyświetli się komunikat o odwrotnej polaryzacji. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie wykryje parametry testowanej baterii, mimo to warto sprawdzić, czy wartość wykryta przez tester jest zgodna z rzeczywistymi parametrami baterii.

wykrycie testowanej baterii

Kolejnym krokiem jest określenie rodzaju pracy. Do wyboru jest tryb rozładowania ustalany manualnie lub tryb rozładowania 5-godzinny, 10 lub 20-godzinny.

wybór trybu testowania

Po ustaleniu parametrów można uruchomić proces testowania baterii. W czasie testu można na bieżąco śledzić stan procesu i samego urządzenia. W czasie testu można na bieżąco śledzić stan procesu i pracę samego urządzenia.

  • "Q" - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii
  • "E" - energia pobrana z rozładowywanej baterii
  • "U" - aktualne napięcie rozładowanej baterii
  • "Ir" - nastawiony prąd rozładowania (możliwa jest jego korekcja za pomocą nastawnika)
  • "t" - czas rozładowania naliczany lub odliczany w zależności od "ustawień licznika"
  • "G" - ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania
wykrycie testowanej baterii

Tester samoczynnie zakończy pracę po osiągnięciu przez baterię napięcia końcowego zadeklarowanego w ustawieniach. Wynik testu można zapisać w pamięci testera w jednym z 16 banków lub na nośniku zewnętrznym np. pendrive. Dane zapisane w ten sposób można przeglądać w arkuszach kalkulacyjnych lub w pliku tekstowym. Poszczególne informacje mają formę dokładnego zapisu minutowego, który daje pełen obraz stanu i wydajności baterii trakcyjnej. W ten sposób łatwiej wykryć ewentualne usterki i oddać baterię do serwisu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zobacz film: Testowanie baterii trakcyjnej przy użyciu Testera TBA 150

Zobacz również
regeneracja baterii

Regeneracja baterii

naprawa baterii

Naprawa baterii

© 2020 Copyright ELTRANS BATERIE Wszystkie prawa zastrzeżone.